Kwaliteit in alle objectiviteit

Kwaliteit in alle objectiviteit

De kwaliteit van de campings die het Camping Qualité kwaliteitslabel toegekend hebben gekregen, wordt gegarandeerd door een streng en nauwkeurig eisenpakket. De 665 eisen waaruit dit dossier bestaat, stellen alle Camping Qualité beheerders in staat hun dienstverleningen op te stellen en te verbeteren volgens een en dezelfde kwaliteitseis. Ieder punt wordt regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd, met het doel perfectie, objectiviteit en transparantie na te streven.

Kwaliteit loont alleen als ze gecontroleerd wordt en niet zelfcontrolerend is

Voor ze het Camping Qualité label krijgen, maar ook als ze aan de eisen voldoen, worden de beheerders onderworpen aan onafhankelijke controles:

  • controle voor toekenning van de handvest (voor ieder van de 5 kwaliteitsdoelstellingen moet aan 80 % van de criteria voldaan zijn)
  • nacontroles van de camping die om de 3 jaar plaatsvinden, en controles tijdens het seizoen in de vorm van mystery guests
  • de klachtenbrieven van vakantiegangers beantwoorden en afhandelen. Kwaliteit zonder controle bestaat niet.

Professionals en consumenten verenigd.

Dit is de eerste keer in Frankrijk dat samen met de consumenten kwaliteitseisen opgesteld zijn, die erkend worden door de openbare en toeristische instellingen.

In tegenstelling tot de zelfcontrole, waarin professionals zowel rechter als partij zijn, werkt Camping Qualité samen met de Franse ANWB (FFCC), en de Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) [de Nationale Federatie van Hotels in de Buitenlucht].

Professionals en vakantiegangers verenigd door een dezelfde benadering, geeft Camping Qualité al haar geloofwaardigheid, en dit in alle onpartijdigheid.

Objectieve kwaliteit en subjectieve feedback van klanten

Ondanks de nut ervan blijft de feedback van consumenten subjectief en partijdig. Ze kunnen dus nooit een kwaliteitshandvest vervangen zoals Camping Qualité, waarvan de benadering objectief, erkend, gecontroleerd, evolutief en ononderbroken blijft. Consumenten hebben gebruiken bij hun feedback geen handvest, of een zorgvuldig opgestelde en geteste beoordelingsrooster zoals Camping Qualité.

FFCCLogo_QT

wij horen graag uw mening !

Geef ons uw mening over deze website, suggesties voor verbetering zijn welkom!

Camping Qualité